મારી વાત

ઉર્વિન શાહ, વાલોડ, જિ:તાપી, કાકરાપાર અણુવિદ્યુત મથક ખાતે કાર્યરત.

આ મારો બ્લોગ. સહજ જીવનનો પ્રયત્ન.  સતત સ્વિકાર, સહજ સ્નેહ.

Advertisements

7 thoughts on “મારી વાત

  1. Urvin:

    This is wonderful! I am very glad to know that you are doing this and allowing us to enjoy your thoughts and writings. I have just started reading some of your creations and can’t wait to go through all the pages… I need to start blogging soon. You are ahead of me! Keep up the good work and if possible post pictures, too…. More later,

    Anish.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s